Accessibility Tools

Javna nabava:

Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji samostalno ne stječu financijska sredstva nego su neposredni ili posredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova ili usluga.

 

Cijevi javne nabave:

  • kratkoročni ili primarni: racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava
  • dugoročni ili sekundarni: sprječavanje korupcije i kriminala, pozitivni utjecaj na gospodarski rast, razvoj i zapošljavanje (poticanje tržišnih natjecanja, promicanje izvrsnosti), unapređivanje upravljanja javnim financijama, očuvanje okoliša, pravna sigurnost i drugo.

U javnoj nabavi susreću se dva bitna segmenta državne ekonomije: javni sektor kao naručitelj i privatni sektor kao ponuditelj.

Javni naručitelji u Republici Hrvatskoj mogu biti:

  • državna tijela Republike Hrvatske
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, a koje nemaju industrijski ni trgovački značaj
  • udruge koje su osnovale državna dijela ili jedinice lokalne samouprave

U Republici Hrvatskoj područje javne nabave regulira Zakon o javnoj nabavi (NN90/11), koji je uvelike uzeo u obzir odredbe prava Europske Unije u području javne nabave. Ovim se zakonom uređuju:

  1. postupci javne nabave svih vrijednosti, u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama
  2. nadležnosti tijela nadležno za sustav javne nabave i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
  3. pravna zaštita u svezi s postupcima javne nabave

NAZIV: 

JUŠTINA, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, turizam, uslužne djelatnosti i šport

SKRAĆENI NAZIV: 

Juština d.o.o.

MBS: 060148534

OIB: 30462513878

POSLOVNI RAČUN: HR9124080021100027481 

Partner Banka d.d.

SJEDIŠTE TVRTKE: 

Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane

NADLEŽNI SUD: 

Trgovački sud u Zadru

TEMELJNI KAPITAL: 

21.000,00kn – uplaćen u cijelosti

ČLANOVI UPRAVE – DIREKTOR: Antonio Šarić dipl.oecc

OSNIVAČ: 

Općinsko vijeće Općine Pakoštane